Type 2

snyder

Jim Snyder (USA) – VW T2 Westfalia 1973

james wilson James Wilson (Canada) – VW T3 Westfalia 1980

Advertisements